Biosecuritatea în microfermele de creștere a prepeliţelor

Practicile manageriale necesare prevenirii intrării agenţilor infecţioși în microferme sunt cunoscute sub numele de Biosecuritate.

Izolarea biologică (bio-izolarea) este parţial sinonimă cu biosecuritatea. Izolarea biologică presupune practici manageriale necesare prevenirii răspândirii agenţilor infecţioși între grupele de animale dintr-o fermă, între microferme, sau unităţi de producţie.

Datorită folosirii sistemelor de producţie intensivă, în multe cazuri este relativ ușor ca bolile infecţioase să pătrundă și să cuprindă efective întregi. În cazurile în care efectivele sunt constante, reduse ca număr, cu intrări de animale puţine, iar confortul animalelor este sporit, există o frecvenţă redusă a bolilor infecţioase, ceea ce oferă avantaje în dezvoltarea unui plan de biosecuritate și izolare biologică.

O metodă simplă de introducere a biosecuritaţii și izolării biologice este utilizarea acronimului IRS (Izolare-Rezistenţă-Sanitaţie).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *